"Kronprins Haakon" utenfor Toscana

Utskriftsvennlig versjon

Reiser snart hjem for å prøve seg på is og kulde

Om et par ukers tid vender «Kronprins Haakon» nesen hjemover. Hvordan skipet ter seg i isen, opplæringen av forskere og mannskap og utprøving av det vitenskapelige utstyret skal skje ut fra hjemmehavnen Tromsø.

Etter sjøsettingen er det arbeidet intensivt med utrustingen av «Kronprins Haakon» langs kai ved verftet i Muggiano.

Flere runder med testing

Skipet foretok sin første prøvetur for egen maskin 19. juli, og har siden gjennomført flere runder med såkalte «Sea Acceptance Tests». I alt skal det gjennomføres ca. 30 slike tester hvor det blir sjekket at fartøyet fungerer etter hensikten og har den ytelsen som er avtalt i byggekontrakten. Testingen gjelder alt fra hastighet, undervannsstøy og manøvreringsegenskaper til korrekt funksjon på vinsjer, navigasjons- og forskningsutstyr. Så langt oppfyller fartøyet kravene, og det er veldig godt samsvar mellom simuleringer og modellforsøk og hva man ser i virkeligheten.

Opphold på Vestlandet

Parallelt med sjøprøvene jobbes det døgnkontinuerlig med ferdigstilling av fartøyet. Ambisjonen er at det skal være klart for seilas til Norge i begynnelsen av november. Turen hjem vil ta i underkant av to uker, og også her vil tiden bli benyttet til flere tester og utprøving. Etter ankomst til Norge gjennomføres ytterligere tester ut fra Bergen. Det vil vare fem mot jul, og dersom alt går etter planen overleveres fartøyet rundt nyttår.

Offiserene på begge mannskapsskiftene er ansatt og fases fortløpende inn i byggeteamet i Italia. Øvrige besetningsmedlemmer er også under ansettelse slik at når fartøyet overtas ved nyttår skal det være på plass to besetninger på 16 personer. I tillegg vil fartøyet ha to instrumentteknikere fast om bord.

Fartøy som kan gjøre alt

I begynnelsen av mars "Kronprins Haakon" fartøyet Vestlandet for å gå nordover til sin hjemmehavn i Tromsø, hvor testene fortsetter. Blant annet skal fartøyet nordover i isen for å teste egenskapene i is og kulde. Hele perioden fra nyttår og frem til ca. 1. juni er satt av til å bli kjent med fartøyet og dets muligheter, opplæring av mannskap, teknikere og forskere samt utprøving av alt utstyret og optimalisering av de vitenskapelige «produksjonsløypene» om bord. Dette er et særdeles komplisert fartøy som skal kunne gjøre «alt», og som er krevende å sette i drift, men ambisjonen er at fra 1. juni 2018 skal vi ha et fullt fungerende fartøy som kan settes inn på ordinære tokt.

Fakta:

Lengde: 100,40 meter
Bredde: 21 meter
Pris: 1,4 milliarder nkr
Ferdig: medio 2017

Hoved-design: Rolls Royce Marine
Detaljert design: Fincantieri Genova
Byggeverft: Fincantieri, Riva Trigoso / Muggiano

Kontaktinformasjon

Havforskningsinstituttet:
Karl Robert Røttingen
Telefon: 958 75 066

Per Wilhelm Nieuwejaar
Telefon: 913 17 465

Norsk Polarinstitutt:
Øystein Mikelborg
Telefon: 917 05 029

Universitetet i Tromsø:
Jon Einar Hansen
Telefon: 900 82 436