Hopp til hovedteksten

Årsmeldinger - 2014

Årsrapport 2014

Årsrapporten brukes som grunnlag for departementets rapportering til Stortinget. Den skal svare på de mål og resultatkrav som departementet har fastsatt i instruks og tildelingsbrev. Årsrapportene skal også tjene som informasjonskilde for andre departementer, virksomheter, forskere, media og andre interessenter. (Årsrapport 2014 foreligger kun elektronisk). 

2015.04.30 11:22
Last ned:

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen for Havforskningsinstituttet 2014

Riksrevisjonen har revidert Havforskningsinstituttets årsregnskap for 2014, og kontrollert et utvalg disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet.

2016.01.21 13:26
Last ned: