Hopp til hovedteksten

Årsmeldinger - 2015

Årsrapporten 2015

Last ned:

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen for Havforskningsinstituttet 2015

Riksrevisjonen har revidert Havforskningsinstituttets årsregnskap for 2015, og kontrollert et utvalg disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet.

Last ned: