Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Bøker

Bøker og tidsskifter som Havforskningsinstituttet er delaktig i:

"Hav er meir enn vatn"

Hav er meir enn vatn
Ho er ikkje større enn ei lommebok, men den vesle boka «Hav er meir enn vatn» rommar over førti lærerike småhistorier frå havet og fjorden.

Les digital versjon


Naturen nr. 6 - 2016

Naturen nr 6 - 2016
Denne utgaven av Naturen er i sin helhet viet et utvalg av Hav­forsk­nings­insti­tut­tets aktiviteter. De syv artiklene representerer et avgrenset tverrsnitt av instituttets faglige bredde.

Bestillingsinformasjon og mer om tidsskriftet:

https://www.idunn.no/natur/2016/06


Governance of Marine Fisheries and Biodiversity Conservation: Interaction and Co-evolution

Bøker
Boka kom ut på Wiley i 2014 og har kapitler av Alf Håkon Hoel og Peter Gullestad. The book explores governance of the world’s oceans with a focus on the impacts of two inter-connected but historically separate streams of governance: one for fisheries, the other for biodiversity conservation.

Bestillingsinformasjon:
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118392647.html


From an antagonistic to a synergistic predator prey perspective

Bøker
Boka “From an antagonistic to a synergistic predator prey perspective: Bifurcations in marine ecosystems” av Tore Johannessen presenterer nye perspektiver innen økologi. Den utkom i 2014 (Academic Press) og er på 228 sider. The book presents predator-prey synergism as a novel perspective in ecology, defined as predator-prey relationships enhancing abundances of both predator and prey.

Bestillingsinformasjon:
http://books.google.no/books/about/From_an_Antagonistic_to_a_Synergistic_Pr.html?id=banfAgAAQBAJ&redir_esc=y

 


Global Challenges in Intergrated Coastal Zone Management

Bok_Global_challenges.jpg
Denne boken er et sammendrag fra "The second international symposium on intergrated coastal zone management" som ble arrangert i Arendal, juli 2011. Forskerne våre, Erlend Moksness og Einar Dahl, er to av redaktørene.

Bestillingsinformasjon
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470657561.html


The Norwegian Coastal Current - "veibok" om den norske kyststrømmen

Kystbok_200.jpg
Dette er en  bok om de fysiske og kjemiske forholdene i Den norske kyststrømmen. Boken er skrevet på engelsk og har fått tittelen ”The Norwegian Coastal Current – Oceanography and Climate”. Kunnskap om miljøforholdene i kystvannet er grunnleggende for å kunne forstå endringer i kystøkosystemene.

Bestillingsinformasjon:
The Norwegian Coastal Current ISBN 978-82-519-2184-8 NOK 275 (+ postage) 
Tapir Academic Press, Trondheim - www.akademia.no / ev. Havforskningsinstituttet


Fish Reproductive Biology 

Fish_Reprod_Biology_T_Jakobsen_1405121262.jpg
Fish reproductive biology: implications for assessment and management, er en bok hvor forskerne våre Olav Kjesbu og Tara Marshall (tidligere forsker ved Havforskningsinstituttet) er bidragsytere og med Tore Jakobsen og Erlend Moksness som to av redaktørene.

Bestillingsinformasjon:
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405121262.html


Sjømat – råstoff, produksjon og anvendelse

Bok_Sjomat_250.jpg
Havforskningsinstituttet har vært den drivende kraften i denne lærebokutgivelsen. Prosjektet har vært ledet fra Hordaland Fylkeskommune, gjennom Austevoll videregående skule – tidligere ”Fiskarfagskulen”. Boka tar for seg ulike produksjoner og aktiviteter som er vanlige i Norge: Sjømat fra fiske, fangst og havbruk; Grunnleggende anatomi; Samspillet i havet; Oppdrett og oppdrettsarter. Boka kan brukes i Vg1 Naturbruk, Vg2 Fiske og fangst og Akvakultur. Red: S. Mortensen, R. Nortvedt og T. Wahl.

 


"Ecosystem Barents Sea"

Bøker
Boka har vært pensum for alle som har studert marine fag de siste 20 årene, den retter seg mot studenter, men trekker også en større leserskare. Alle som er interessert i marinbiologi i arktiske strøk vil finne glede i boka. Redaktør er Egil Sakshaug, Geir Helge Johnsen og Kit Kovacs, og alle nasjonale forskningsmiljø som arbeider i Barentshavet er bidragsytere til boka. Blant forfattere fra Havforskningsinstituttet finner vi R. Ingvaldsen, H. Loeng, F Rey, H. Gjøsæter, T. Haug, E. Olsen og A. Dommasnes.

Bestillingsinformasjon: www.akademia.no, ev. Egil Sakshaug eller Havforskningsinstituttet


The Barents Sea - Ecosystem, resources, management

Bok_The-Barents-Sea_200.jpg
Boken "The Barents Sea - Ecosystem, resources, management - Half a Century of Russian-Norwegian Cooperation" av Tore Jakobsen og Vladimir Ozjigin omhandler det langvarige forskningssamarbeidet mellom Havforskningsinstituttet og det russiske havforskningsinstituttet Pinro, økosystemet i Barentshavet, fiskeressursene og forvaltningen av dem. Boken er utgitt på Tapir forlag og er på 825 sider.

Bestillingsinformasjon: ttp://www.amazon.com/The-Barents-Sea-Management-Cooperation/dp/8251925452


Culture of Cold-Water Marine Fish

Bok_Culture_of_cold_water_fish.jpg
Erlend Moksness har sammen med E. Kjørsvik og Y. Olsen skrevet boken ”Culture of Cold-Water Marine Fish”. Boka er utgitt på Blackwell Scientific Publications Ltd, UK.

Bestillingsinformasjon: eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0852382766.html
 


Livet i fjæra

Bok_Livet_i_fjera.jpg
Stein Mortensen har sammen med Erling Svensen laget bok om livet i fjæra. Den byr på spennende oppdagelser, nye kunnskaper og mye naturglede. "Livet i fjæra" har mange fantastiske bilder. De fleste er tatt av Erling Svensen, men også noen av instituttets forskere har bidratt.

Bestillingsinformasjonhttp://www.bokklubben.no/SamboWeb/side.do?rom=AK&dokId=566366


Marine Ecosystems and Climate Variasjon: The North Atlantic

Bok_Marine_Ecosystems_and_Climate.png
40 forskere har bidratt til denne boken om marine økosystemer og klimavariation i Nord-Atlanteren. Geir Ottersen har vært en av hovedredaktørene sammen med Nils Christian Stenseth, Universitetet i Oslo/HI. Boken er på 272 sider og utgitt på Oxford University Press - 0-19-850748-8.

Bestillingsinformasjon:
http://www.amazon.com/Marine-Ecosystems-Climate-Variation-Comparative/dp/0198507496


Hummer

Bok_Hummer.jpg
Havets kardinal – hummeren – har fått sin biografi. Her får du kunnskap om hummer og hummerfisket, her presenteres moderne forskningsresultater og aktuelle problemstillinger knyttet til en bærekraftig forvaltning av hummerbestanden. I tillegg har den et kapittel om hvordan en best serverer hummeren. Jan Atle Knutsen er en av tre forfattere, og Øystein Paulsen står for storparten av bildene i boka.

Bestillingsinformasjon: http://www.bokby.net/shopexd.asp?id=25054&bc=no


Interaksjoner mellom lakseoppdrett og villaks 

Bok_Interaksjoner-laks.jpg
Karin Boxaspen og Vidar Wennevik er medforfattere av boken "Interaksjoner mellom lakseoppdrett og villaks - Oppdatering av kunnskapen etter NOU 1999:9" som kommer ut i Kunnskapsserien for laks og vannmiljø.

Bestillingsinformasjon: http://www.klv.no/kunnskapsserien.html#2


Comparative Evaluations of Innovative Fisheries Management

Bok_Comparative_Evaluations.jpg
Boka er et resultat av CEVIS-prosjektet 2006-2009, og tar for seg forskjellige fiskeriregimer. Kjellrun Hiis Hauge og Douglas Clyde Wilson er redaktørene bak boka som er utgitt på Springer forlag.
2009, 272 sider.

Bestillingsinformasjon: http://www.springer.com/environment/sustainable+development/book/978-90-481-2662-0


MAR-ECO: Life in the Mid Atlantic

Bøker
Dyphavet oppleves som et mysterium for de fleste av oss. Denne boka introduserer oss for moderne dyphavsforskning og for resultatene som er oppnådd ved bruk av avansert teknologi. Den forteller historien om pågående forskningsinnsats midt ute i Atlanteren, først og fremst langs den gigantiske undersjøiske fjellkjeden Den midtatlantiske rygg. Utgitt på Bergen Museum Press av MAR-ECO med finansiering fra ’2006 EU Descartes Prize’. Les bokomtalen her.

Bestillingsinformasjon:
www.amazon.co.uk/Life-Mid-Atlantic-Peter-Boyle/dp/B002T6C20Y/ref=sr_1_fkmr0_1


Bergensfjordene – natur og bruk

Bergensfjordene_120.jpg
Byfjordundersøkelsene som Bergen kommune startet i 1973 utgjør grunnlaget for denne boken. Den dekker fjordområdet mellom Bjørnefjorden og Sognefjorden; fra de ytre kystområdene til de indre fjordstrøkene, og tar for seg geologi, oseanografi, klima og livet i fjordene. Forfattere fra instituttet: R. Sætre, J. Aure, K. Nedreaas, J. Gjøsæter, A. Ervik, J. Klungsøyr, S. Mortensen, O. Nakken og O. Skilbrei. Redaktører: Per Johannessen, Roald Sætre m.fl.

Bestillingsinformasjon: kontakt Havforskningsinstituttet


Til bunns i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Bok_Til_bunns_i_Barentshavet_225.jpg
Norge har enorme havområder og høster store rikdommer fra havet. Samtidlig har miljøet på havbunnen vært dårlig kjent. Denne boken ble utgitt våren 2010 og viser spennende resultater fra kartleggingen av havområdene utenfor Nord-Norge i tekst og bilder. Red.: L. Buhl-Mortensen, H. Hodnesdal og T. Thorsnes.

Bestillingsinformasjon:
Les mer om hvordan du kan laste ned eller kjøpe boken på nettsidene til MAREANO   
 


Salmon Lice

Bøker
Boken "Salmon Lice - An Integrated Approach to Understanding Parasite Abundance and Distribution" - Wiley-Blackwell forlag. Blant bidragsyterne finner vi forskerne våre Lars Asplin, Karin Boxaspen, Anne D. Sandvik og Pål Arne Bjørn. Salmon Lice provides a single volume review of the parasite Lepeophtheirus salmonis, the key parasite standing in the way of sustainable and profitable production of salmonid fishes, including salmon, trout, charr, and whitefish. Red: Simon Jones and Richard Beamish.

Bestillingsinformasjon: Den norske Bokklubben


Viruses of Fish

To bøker i serien ”Studies in viral ecology” ble lansert av Wiley forlag i 2011. Audun H. Nerland, Aina-Cathrine Øvergård og Sonal Patel er forfattere på kapittelet om ”Viruses of fish” i Volume 2 som handler om dyr som vertssystem.

Bestillingsinformasjon: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118025710.ch8/summary
 


Fish Vaccination

Fish-vaccination_150.jpg
Boka omhandler bruk av vaksiner mot viktige bakterielle og virale sykdommer i akvatiske miljø. Sonal Patel og Audun Nerland fra Havforskningsinstituttet er forfattere til kapittel 29 om vaksinasjon mot betanodavirus, en virussykdom som påvirker mer enn 30 fiskearter rundt om i verden. I Norge er det observert nodavirus-utbrudd hos kveite og torsk. Boken er utgitt på Wiley.

Bestillingsinformasjon:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118806913.ch29/summar


Larval Fish Nutrition

Bøker
Birgitta Nordberg er medforfatter på kapittelet om stamfisk sammen med blant andre Kristin Hamre på Nifes, Hipolito Fernandez-Palacios (førsteforfatter) og Marisol Izquierdo. Boka kom ut på Wiley forlag i 2011 og er på 448 sider.

Bestillingsinformasjon:
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0813817927.html


The Effects of Noise on Aquatic Life

Bøker
Boka er utgitt av Springer forlag i serien ”Advances in Experimental Biology and Medicine”. Den er på 695 sider og inneholder “the extended abstracts of the papers presented at the 2010 Second International Meeting on the Effects of Noise on Aquatic life. Forfattere fra instituttet: L. Doksæter, O.R. Godø, N.O. Handegard, L. Nøttestad, G. Skaret, A. Slotte, J. Røttingen, J.T. Øvredal, S. Løkkeborg, A. Vold, M. Tenningen, E. Ona, A. Salthaug og B. Totland.

Bestillingsinformasjon: http://www.springer.com/biomed/neuroscience/book/978-1-4419-7310-8


Fangstbasert akvakultur på torsk - en håndbok

Bok_Fangstbasert-akvakultur-torsk.jpg
En håndbok som viser vei for alle som har planer om å starte med levendelagring av torsk/fangstbasert akvakultur. Boka forteller hva som kreves av utstyr og prosedyrer for å kunne lykkes med denne fangstformen. Den gir gode råd om hvordan man mest skånsomt fanger torsken, hvordan holde den i live, utforming av fiskebåter, overføring til merd og eventuell oppfôring. Håndboka er skrevet av forskerne Kjell Midling ved Nofima i Tromsø og Bjørnar Isaksen ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Boka kan lastes ned gratis: Håndbok


Large Marine Ecosystems of the North Atlantic

Bøker
The LMEs of the world annually produce 95% of useable marine biomass. Across the coastal margins of the North Atlantic, LMEs are presently being subjected to stresses from overfishing, climate change, coastal eutrophication, toxic algae blooms, and degradation of critical habitats, resulting in significant loss of socioeconomic benefits to the countries around the rim of the North Atlantic. This volume on changing states of North Atlantic LMEs is drawn from a symposium sponsored by IUCN, IMR, NOAA and ICES. Red.: K. Sherman og H.R. Skjoldal, 2002 - Elsevier.

Bestillingsinformasjon:
https://www.elsevier.com/books/large-marine-ecosystems-of-the-north-atlantic/skjoldal/978-0-444-51011-2
 


Ytre Hvaler nasjonalpark

Omslag-Hvalerboka_120.jpg
Ytre Hvaler nasjonalpark og Kosterhavet nasjonalpark i Sverige ble innviet i 2009 og var de første marine nasjonalparkene i Norden. I denne boken er tekst og bilder flettet sammen til en vandring gjennom Hvaler og Kosters ulike områder og naturtyper, historier om arter som lever her og hvordan området brukes. Stein Mortensen og undervannsfotografen Erling Svensen har dokumentert livet under vann. Jan Helge Fosså har bidratt med tekst om korallrevene og livet i dyprenna - samt fotos av både sommerfugler, ender og vadefugl. Guldborg Søvik har bidratt med tekst om reker og sjøkreps.

Bestillingsinformasjon: Kom forlag 2011, 230 s. ISBN 978-82-92496-93-0.


”Vill etter krill”

Bøker
I forbindelse med Polaråret 2007-2009 ble det bestemt å gjøre undersøkelser i Antarktis med FF G.O. Sars. Formålet var å undersøke det marine økosystemet i Sørishavet, med hovedvekt på forekomstene av krill og dens akustiske egenskaper. Ekspedisjonen fikk navnet AKES (Antarctic Krill and Ecosystem Studies). Boken baserer seg på toktdagbøkene fra dette toktet i 2008. Red.: Svein Iversen, Sigmund Myklevoll, Kjartan Mæstad og Leif Nøttestad.

Bestillingsinformasjon: ISBN 978-82-7128-549-4.
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/110303?locale-attribute=no


The Norwegian Sea Floor

Bøker
In the occasion of MAREANOs 10th anniversary, a new book presenting the results of the mapping and surveys of the Norwegian sea floor was released end 2015. The book is an expanded and updated version of the Norwegian book from 2010. Ed: Lene Buhl-Mortensen, Hanne Hodnesdal and Terje Thorsnes.

Bestillingsinformasjon:


http://www.mareano.no/en/news/news-2015/new-book-from-mareano