Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2014

Fisken og havet nr. 1 - 2014 - Tokt og stasjoner 2013

Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2013 / Report on cruises and fixed oceanographic data stations 2013.

Rapporten gir en oversikt over Havforskningsinstituttets tokt i 2013 og viser bl.a. kurs- og stasjonskart, plankton- og trålstasjoner.

2014.04.08 10:51
Last ned:

Fisken og havet nr. 2 - 2014 - Stillehavsøsters

The invasive Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavian coastal waters: A risk assessment on the impact in different habitats and climate conditions

2014.03.25 14:12
Last ned:

Fisken og havet nr. 3 - 2014: Undersøkelser av stortarehøsting i Nord-Trøndelag og Nordland i 2013

Havforskningsinstituttet gjennomførte undersøkelser før (april-mai) og etter (august) prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) i Nord-Trøndelag og Nordland i 2013. I tillegg ble det gjennomført oppfølgende undersøkelser på felt som ble prøvehøstet i Nord-Trøndelag i perioden 2010-2012.

2014.03.19 12:43
Last ned:

Fisken og havet nr. 4 - 2014: Geographical species distribution in the Barents Sea under climate change - results from the BarEcoRe project

Rapporten beskriver en undersøkelse av mulige endringer i ulike arters utbredelse i Barentshavet som kan skyldes framtidige endringer i klimaet i havet. Utbredelsesmodeller for de ulike artene er laget for å beskrive og kvantifsere forholdet mellom tidligere utbredelse og miljøforhold. På bakgrunn av enkle miljøscenarier blir den samme modellen brukt for å forutse mulige endringer i den enkelte arts romlige utbredelse. Arbeidet ble gjennomført under prosjektet BarEcoRe: Barents Sea Ecosystem Resilience under global environmental change, finansiert gjennom Norges Forskningråd.

2014.05.19 13:47
Last ned:

Fisken og havet nr. 5 - 2014: Miljøundersøkelser i norske fjorder. Ytre Oslofjord 1937-2011

De høyeste høsttemperaturene i øvre lag av Ytre Oslofjord ble observert i periodene 1937-50 og 1996-2011 med temperaturer 2-4 oC over det normale for årstiden (1960-90). I perioden 1995-2011 var det spesielt varme somre i august 1995, 1997, 2002, 2004 og 2006 (19-21 oC). Etter 1996 ble det observert unormalt lave temperaturer både i 2002 og 2003. Temperaturøkningen i Rauøybassenget (300 m dyp) etter 1990 er i overensstemmelse med den generelle temperaturøkningen i atlantisk vann langs norskekysten de siste 20 årene (ca. 0,8 oC) Om lag 0,5 oC av denne temperaturøkningen ser ut til å skyldes global oppvarming, mens resten er knyttet til naturlige temperaturvariasjoner.

2014.09.22 12:17
Last ned:

Fisken og havet nr. 6 - 2014: Overvåkning av havforsuring: prioriteringer og vurderinger

Utslippene av karbondioksid til atmosfæren fører til reduksjon av pH i sjøvann, og denne prosessen har fått betegnelsen havforsuring. Havforskningsinstituttet har overvåket havforsuring siden 2010 i samarbeid med Universitetet i Bergen og NIVA. Vi gir her en oversikt over hvor og hvordan overvåkingen foregår, og en del vurderinger av veien videre.

2015.03.16 10:18
Last ned:

Fisken og havet nr. 7 - 2014: En enhetlig teori som forener ulike effektbudsjettformuleringer

P. Lunde and R.J. Korneliussen: “A unifying theory explaining different power budget formulations used in modern scientific echosounders for fish abundance estimation”.

2015.03.16 07:51
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR