Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lakselusforsking ved Havforskingsinstituttet

Lakselus er i dag den mest alvorlege sjukdomen i lakseoppdrett i Noreg. Lusa er også eit alvorleg trugsmål mot villaks fleire stader i landet. Eit overordna mål med luseforskinga ved Havforskingsinstituttet er difor å koma opp med kunnskap som kan bidra til å gjere skadeverknadane frå denne parasittar minst mogelege.

PDF: