Hopp til hovedteksten

Havforskningsnytt - 2006

Akustisk identifikasjon makrell

Havforskningsinstituttet har utviklet metoder som gjør oss i stand til å gjenkjenne makrell automatisk ved hjelp av fiskens akustiske signatur. Storskala forsøk i Norskehavet og Nordsjøen viser at vi klarer å gjenkjenne mer enn 98 % av makrellen på denne måten. Havforskningsinstituttet er verdensledende på bruk av akustiske metoder innen fiskeriforskning.

2009.01.16 19:18
Last ned:

Namibia Suksesshistorie

2009.01.16 19:18
Last ned:

Forskingsstasjonen Matre i ny drakt

2009.01.16 19:18
Last ned:

Unik dokumentasjon fra havets bunn

2009.01.16 19:18
Last ned:

Ny miljøvennlig og energieffektiv reketrål

2009.01.16 19:18
Last ned:

Lite oksygen færre arter i sørlandsfjorder

2009.01.16 19:18
Last ned:

Kan vi bruke fiskens atferd til overvåke stressnivå og fiskevelferd i oppdrettsanlegg?

Fisk i oppdrett utsettes for en rekke stressfaktorer som kan påvirke fiskens helse og velferd. Disse kan være akutte og kortvarige eller kroniske. Hvordan fisken påvirkes varierer med art, alder og utviklingsstadium, og også med hvilke miljøforhold de har vært vant til å leve i.

2009.01.16 19:18
Last ned:

Å forstå klimaeffekter

Produksjonen i havet er kanskje i enda sterkere grad enn produksjonen på landjorda påvirket av klimasvingningene, særlig i arktiske marine økosystemer. Men selv om temperatur helt klart har en direkte virkning på vekst av organismer i havet, er mekanismene bak ofte uklare.

2009.01.16 19:18
Last ned:

Kysttorskens egg blir i fjordene

Nye undersøkelser viser at egg fra kysttorsk stort sett blir i den fjorden de er gytt. Dette er en av mekanismene bak de genetiske forskjellene mellom torskepopulasjonene fra fjord til fjord og bør få konsekvenser for hvordan kysttorsken forvaltes.

2009.01.16 19:18
Last ned: