Hopp til hovedteksten

Havforskningsnytt - 2012

Ruse gir like god overlevelse som teine (Havforskningsnytt nytt nr 1 - 2012)

Leppefisk er viktig i oppdrettsnæringens lakselusebekjempelse. I 2010 ble det fanget ca. 10 millioner leppefisk til dette formålet. Det blir hevdet at teiner gir fisk
av bedre kvalitet enn ruser, og enkelte oppdrettsselskaper kjøper kun leppefisk fanget med teiner. Et forsøk der vi sammenlignet overlevelsen viste imidlertid ingen forskjell mellom de to redskapstypene.

2012.04.23 08:49
Last ned:

Nyvinninger i kø for nystartet senter (Havforskningsnytt nr 2, 2012)

I 2011 kunne fiskere og forskere stå på broen på fiskebåten og følge med på direkte videooverføring av fisk som gikk inn i trålen. Tråldører med justerbare luker og et system som automatisk identifiserer og sorterer fisk er andre nyvinninger som har vært med på å gi CRISP-senteret en god start.

2012.03.13 10:54
Last ned:

Kveita veks seint og vandrar langt (Havforskningsnytt nr. 3. 2012)

Gjenfangstforsøk viser at kveita stort sett held seg i nærområdet sitt. Ei og annakveite gjev seg ut på langtur. Det kan tenkjast at kveita gjennomfører slike næringsvandringar før ho vender tilbake til sin ”barndoms fjord” for å gyta.

2012.07.12 10:02
Last ned:

Færre kongekrabber i torskegarn med notpanel (Havforskningsnytt nr. 4. 2012)

I utbredelsesområdet til kongekrabben er den blitt et økende problem i garnfiske etter torsk. Forsøk viser at et notskjørt nederst på garna gir betydelig mindre kongekrabbe i fangsten, men samtidig reduseres torskefangstene noe.

2012.08.09 12:16
Last ned:

Sild skremmes ikke av fregattenes sonarer (Havforskningsnytt nr. 5 - 2012)

Den store bestanden av norsk vårgytende sild metter ikke bare millioner av mennesker, men er også mat for torsk, sel, spekkhogger og sjøfugl. Forsvarets nye fregatter er utstyrt med kraftige sonarer som potensielt kunne forstyrret silda. Men silda bryr seg lite om slikt.

2012.08.09 12:21
Last ned:

Ny flåsnurpe kan hindre tap av fisk (Havforskningsnytt nr. 6. - 2012)

Det er som oftest ved store, tunge norkast  i dårlig vær at fisk "renner" over flåen under trenging og pumping. En nyutviklet flåsnurpe som hindrer slikt tap av fisk, kan bidra til at ringnotfiske blir mer ressursvennlig.

2012.08.09 12:24
Last ned:

Hvordan få til ansvarlig slipping fra not (Havforskningsnytt nr. 7 - 2012)

Dersom makrell og sild trenges for hardt under notfiske, dør mye av fisken etter en stund selv om den slippes. Skal fisken overleve, må den slippes i en tidlig fase og på en ansvarlig måte. Her kommer forslag om hva som bør være oppfylt for å kunne gjennomføre en forsvarlig slipping fra not.

2012.08.09 12:30
Last ned:

Stort hav krev gode råd /Havforskningsnytt nr. 9 - 201

Det norske havterritoriet er sju gonger større enn landområda. Vi har dessutan ei av verdas lengste kyststriper og fjordar av mange slag. Havet betyr mykje for norsk økonomi. Difor er havforskinga og havforskarane sine råd viktige for det norske samfunnet.
2013.09.06 12:06
Last ned:

Nye systemer for å begrense fangstmengde under tråling /Havforskningsnytt nr. 9 - 2012

Under tråling kan fangsten bli større enn ønsket. Derfor er det behov for systemer som kan begrense mengden fisk i trålen. Flere systemer er under utvikling, men enkle og rimelige innretninger kan også gjøre nytten. Et hull i trålen, en stålramme, noen gummimatter og et fiskelås gir så langt lovende resultater.

2013.09.06 10:53
Last ned: