Hopp til hovedteksten

Havforskningsnytt - 2013

Form og volum på nota viktig for å avgjøre trengningsgrad /Havforskningsnytt nr. 1 - 2013

I dag er siste tillatte tidspunktet for slipping av makrell under notfiske når 7/8 av nota er halt inn. Forsøk viser imidlertid at fangststørrelse samt form og volum i nota kan ha stor betydning for når fisken blir trengt så mye at den uansett ikke vil overleve.

2013.02.19 09:54
Last ned:

Skyter minitrål ut i nota /Havforskningsnytt nr. 2 - 2013

Under fiske med not etter pelagiske arter er det ofte ønske om å ta prøve av fangsten i tidlig snurpefase av notkastet. Nå har Havforskningsinstituttet i samarbeid med SINTEF utviklet en metodikk som kan revolusjonere slik prøvetaking; ved hjelp av en minitrål skutt ut i nota med luftkanon.
2013.07.19 13:44
Last ned:

Cuba og Norge – to kyststater, samme modell / Havforskningsnytt nr. 4 - 2013

Selv om kystlandskapet og de klimatiske forholdene er vidt forskjellige, har kyststatene Norge og Cuba mye til felles. Det er stort press på kystlinjen og de marine ressursene som finnes der. Spesielt hummeren – vår egen europeiske og deres languster – trenger oppmerksomhet for å snu en stadig nedadgående trend.
2013.08.19 11:56
Last ned:

Cuba y Noruega – dos estados costeros, un modelo / HI news no 4 - 2013

A pesar de que sus paisajes costeros y las condiciones climáticas son completamente diferentes, como estados costeros Noruega y Cuba tienen mucho en común. Ambos se enfrentan a una gran presión sobre sus costas y sobre los recursos marinos que en ellas se encuentran. En ambas zonas, existe una necesidad especial de acción con respecto al recurso langosta para revertir una declinación constante en sus poblaciones.

2013.01.01 01:00
Last ned:

Demand for Norwegian Aquaculture Competence in Southeast Asia /Havforskningsnytt nr. 5 - 2013

The Institute of Marine Research (IMR) plays a central role within aquaculture research in Norway, as well as internationally. This is one of the reasons that an increasing number of Southeast Asian countries requests aquaculture cooperation projects with Norway.
2013.08.19 11:02
Last ned:

Norwegian development cooperation in fisheries /Havforskningsnytt nr. 6 - 2013

The very first Norwegian development project was a fisheries cooperation project with the Indian state of Kerala, initiated in 1952. During the 60 years that has passed, Norwegian fisheries development cooperation has contributed to development within the sector in a number of countries, including Namibia, Vietnam and Thailand.
2013.08.19 11:10
Last ned:

Havforskningsnytt nr. 7 - Ekstreme krefter for ekstreme forhold

«Kronprins Haakon» er et høyteknologisk forskningsskip som med stor kraft kan ta seg frem gjennom isen helt nord og sør på jordkulen.

2013.11.29 08:33
Last ned: