Hopp til hovedteksten

Havforskningsnytt - 2017

Slipping av sild og makrell fra not: Lærdom fra «Beste praksis»-prosjektet ( HI-nytt nr 1 2017)

I en workshop på Gardermoen desember 2014 ble fiskere, forskere, kystvakt og forvaltning enige om et forslag til «beste praksis for slipping fra not», dvs. et sett av retningslinjer som skulle beskrive en god slippemetode som var akseptabel fra alles ståsted. I 2015 og 2016 ble metoden testet ut på flere forskningstokt.

2017.05.23 08:11
Last ned:

Miljøeffekter av store matfiskanlegg på bølgeeksponert kyst (HI-nytt nr. 2. 2017)

Vi kan spore utslipp opptil én kilometer unna store anlegg. Det viser foreløpige resultater fra forskningsprosjektet ERA.

2017.08.11 14:03
Last ned:

NYTT PROSJEKT: Hvordan påvirker fiskeoppdrett hard og blandet bunn i nord? (HI-nytt nr. 3 - 2017)

Det er et uttrykt politisk ønske i Norge om å få til vekst i norsk lakseoppdrett. Veksten skal være miljømessig bærekraftig. For å få dette til, trenger vi mer kunnskap.

2017.08.11 14:07
Last ned:

Interessen for kveiteoppdrett øker (HI-nytt nr. 4 - 2017)

Havforskningsinstituttet har forsket målrettet på reproduksjon, biologi og miljøkrav, inkludert ernæring og sykdom i tidlige livsstadier hos kveite de siste årene. Nå kan vi også produsere bestander med bare hunnfisk. Det kan gjøre kveiteoppdrettet mer lønnsomt.

2017.08.11 14:08
Last ned:

Hvordan måle effekten av lakselus på sjøørret i en fjord? (HI-nytt nr. 5 - 2017)

Vi vet for lite om hvor store mengder lakselus en sjøørret tåler. Havforskningsinstituttets nye satsning vil kunne gi noen etterlengtede svar.

2017.08.11 14:09
Last ned:

Ny teknologi for mer bærekraftig akvakultur (HI-nytt nr. 6 - 2017)

Havforskningsinstituttet (HI) forsker på nye løsninger for å sikre dyrevelferd og en mer bærekraftig næring.

2017.08.11 14:11
Last ned: