Hopp til hovedteksten

Havforskningsrapporten - 2016

Akvakultur – muligheter for fortsatt vekst

2016.03.17 13:41
Oppdrett
Last ned:

Lakselus – en begrensning for oppdrettsnæringen

2016.03.17 13:43
Oppdrett
Lakselus
Last ned:

Hvordan blir villaks påvirket av rømt oppdrettsfisk?

2016.03.17 13:45
Rømt fisk og genetisk påvirkning
Last ned:

Modeller – grunnlag til å dele inn landet i produksjonsområder

2016.03.17 13:46
Spredningsmodeller
Lakselus
Last ned:

Kan si når laksen rømte

2016.03.17 13:49
Rømt fisk og genetisk påvirkning
Last ned:

Strandreke og pungreke tåler avlusings­middelet hydrogenperoksid – til en viss grad

2016.03.17 13:50
Sykdom og smittespredning
Bæreevne
Lakselus
Last ned:

Påvirkning på hardbunnslokaliteter

2016.03.17 13:52
Bæreevne
Last ned:

Bruk av rensefisk – muligheter og begrensninger

2016.03.17 13:53
Leppefisk
Rognkjeks/-kall
Last ned:

Har funnet laksens pubertetsgen

2016.03.17 14:41
Lakseoppdrett
Steril oppdrettsfisk
Last ned:

Velferd til triploid laks i kommersielt oppdrett

2016.03.17 14:42
Steril oppdrettsfisk
Last ned:

Hvordan står det til med kveita

2016.03.17 14:43
Kveiteoppdrett
Last ned:

Laks er mer utsatt for PD når den møter virus i nye farvann

2016.03.17 14:44
Sykdom og smittespredning
Last ned:

Tilstanden i økosystem kystsone

2016.03.17 14:46
Kyst og fjord
Last ned:

Kystklima

2016.03.17 14:47
Klima og klimastatus
Kyst og fjord
Last ned:

Planteplankton – nødvendige, men også skadelige

2016.03.17 14:48
Planteplankton
Plankton
Last ned:

Amerikansk hummer i norske farvann gir grunn til bekymring

2016.03.17 14:51
Hummer
Amerikansk hummer
Europeisk hummer
Last ned:

Genetisk metode i gytefeltkartlegging: Egg fra kysttorsk kan skilles både fra andre arter og skrei

2016.03.17 14:53
Torsk
Kysttorsk nord for 62ºN
Nordaustarktisk torsk (skrei)
Last ned:

Sterk vekst av den uønskete stillehavsøstersen

2016.03.17 15:32
Skjell
Stillehavsøsters
Last ned:

Har oppdaget ny hvileadferd hos steinkobbe

2016.03.17 15:36
Sel
Steinkobbe
Last ned:

Fisket etter kongekrabbe – fra fredet art til millionindustri

2016.03.30 13:12
Last ned:

Kongekrabben og byttedyrene i Porsangerfjorden

2016.03.30 13:13
Kongekrabbe
Last ned:

God gjenvekst av stortare etter prøvehøsting i Nordland

2016.03.30 13:14
Alger
Stortare
Last ned:

Slik gyter torsken i Repparfjorden

2016.03.30 13:16
Fisk
Kysttorsk nord for 62ºN
Gruveavfall
Last ned:

Søppel i havet

2016.03.30 13:17
Last ned:

Tilstanden i økosystem Nordsjøen og Skagerrak

2016.03.30 13:21
Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

Tilstanden i økosystem Norskehavet

2016.03.30 13:23
Norskehavet
Last ned:

Status for økosystema i Barentshavet og Polhavet

2016.03.30 13:24
Barentshavet
Last ned:

Næringssalter, tilvekst av planteplankton og beitepress i norske havområder

2016.03.30 13:26
Planteplankton
Last ned:

Dyreplankton i Barentshavet

2016.03.30 13:27
Plankton
Dyreplankton
Last ned:

Dyreplankton i Norskehavet

2016.03.30 13:28
Plankton
Dyreplankton
Last ned:

Dyreplankton i Nordsjøen

2016.03.30 13:29
Dyreplankton
Last ned:

Militære sonarer forstyrrer sjøpattedyr

2016.03.30 13:32
Biologisk lyd og adferd
Sjøpattedyr
Last ned:

Makrellen endrer adferd av seismikklyder

2016.03.30 13:33
Seismikk
Last ned:

Mesopelagisk fauna – en undervurdert del av økosystemet

2016.03.30 13:34
Last ned:

Usikkerhet i sildeberegningene – slik vet vi hva vi ikke vet

2016.03.30 13:36
Norsk vårgytende sild
Fish stock assessment
Last ned:

Sørlandsk sildemysterium: Hvor kommer landviksilda fra og hva gjør den egentlig i Landvikvannet?

2016.03.30 13:38
Sild
Norsk vårgytende sild
Last ned:

Langtidsendringer i havets varmeinnhold gir fremtidsutsiktene for sild og makrell

2016.03.30 13:40
Makrell
Norsk vårgytende sild
Last ned:

God silderekruttering sammenfaller med unormale vind- og strømforhold

2016.03.30 13:41
Norsk vårgytende sild
Last ned:

Kva har skjedd med lodda i Barentshavet?

2016.03.30 13:47
Lodde i Barentshavet
Barentshavet
Last ned:

Polartorsken er på sitt laveste nivå på 25 år

2016.03.30 13:49
Polartorsk
Last ned:

Database med informasjon om alle de overvåkede bestandene

2016.03.30 13:50
Last ned:

Blåkveite - Nordøstarktisk

2016.05.04 09:38
Blåkveite
Last ned:

Breiflabb

2016.05.04 09:39
Breiflabb
Last ned:

Brisling - Kyst og fjord

2016.05.04 09:39
Kyst og fjordbrisling
Last ned:

Brisling - Nordsjøen

2016.05.04 09:41
Brisling i Nordsjøen
Last ned:

Havmus

2016.05.04 09:41
Last ned:

Hestmakrell

2016.05.04 09:42
Hestmakrell
Last ned:

Hummer - Europeisk

2016.05.04 09:52
Europeisk hummer
Last ned:

Hyse - Nordsjøen/Skagerak og vest av Skottland

2016.05.04 10:01
Hyse i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat
Last ned:

Hyse - Nordøstarktisk

2016.05.04 10:05
Nordøstarktisk hyse
Last ned:

Kamskjell - Stort kamskjell

2016.05.04 10:07
Kamskjell
Last ned:

Kongekrabbe

2016.05.04 10:09
Kongekrabbe
Last ned:

Krill - Antarktisk krill

2016.05.04 10:09
Last ned:

Kveite - Atlantisk kveite

2016.05.04 10:10
Kveite
Last ned:

Kviting - Nordsjøen/Skagerrak og den austlege engelske kanal

2016.05.04 10:11
Hvitting
Last ned:

Lange, brosme og blålange

2016.05.04 10:12
Brosme
Lange
Blålange
Last ned:

Laks - Atlantisk laks

2016.05.04 10:13
Atlantisk laks
Last ned:

Leppefisk

2016.05.04 10:14
Leppefisk
Last ned:

Lodde i Barentshavet

2016.05.04 10:18
Lodde i Barentshavet
Last ned:

Lodde ved Island/ Øst-Grønland og Jan Mayen

2016.05.04 10:19
Lodde v/Island, Aust-Grønland og Jan Mayen
Last ned:

Lyr

2016.05.04 10:20
Lyr
Last ned:

Lysing

2016.05.04 10:21
Last ned:

Markrell - Nordøstatlantisk makrell

2016.05.04 10:21
Makrell
Last ned:

Makrellstørje

2016.05.04 10:22
Makrellstørje
Last ned:

Pigghå

2016.05.04 10:23
Pigghå
Last ned:

Polartorsk

2016.05.04 10:24
Polartorsk
Last ned:

Rødspette i Nordsjøen/Skagerrak

2016.05.04 10:24
Rødspette
Last ned:

Reke i Barentshavet

2016.05.04 10:25
Reke i Barentshavet
Last ned:

Reke i Nordsjøen og Skagerrak

2016.05.04 10:32
Reke i Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

Reke i Fjorder og kystnære områder

2016.05.04 10:33
Kyst - og fjordreke
Last ned:

Rognkjeks/-kall

2016.05.04 10:33
Rognkjeks/-kall
Last ned:

Sei - Nordausarktisk sei

2016.05.04 10:34
Last ned:

Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland

2016.05.04 10:39
Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland
Last ned:

Sel - Grønlandssel

2016.05.04 10:41
Grønlandssel
Last ned:

Sel - Klappmys

2016.05.04 10:42
Klappmyss
Last ned:

Sel - Havert og Steinkobbe

2016.05.04 10:43
Havert
Steinkobbe
Last ned:

Sild - Nordsjøsild

2016.05.04 10:44
Nordsjøsild
Last ned:

Sild - Norsk vårgytende sild

2016.05.04 10:58
Norsk vårgytende sild
Last ned:

Sjøkreps, Kyst og fjord

2016.05.04 11:00
Sjøkreps
Last ned:

Sjøkreps, Nordsjøen og Skagerrak

2016.05.04 11:01
Sjøkreps
Last ned:

Snøkrabbe

2016.05.04 11:02
Snøkrabbe
Last ned:

Stortare

2016.05.04 11:05
Stortare
Last ned:

Steinbit

2016.05.04 12:05
Steinbit
Blåsteinbit
Flekksteinbit
Gråsteinbit
Last ned:

Taskekrabbe

2016.05.04 12:06
Taskekrabbe
Last ned:

Tobis

2016.05.04 12:09
Tobis
Last ned:

Torsk - kysttorsk nord for 62N

2016.05.04 12:10
Kysttorsk nord for 62ºN
Last ned:

Torsk - kysttorsk sør for 62N

2016.05.04 12:18
Kysttorsk sør for 62ºN
Last ned:

Torsk - Nordausarktisk torsk

2016.05.04 12:20
Nordaustarktisk torsk (skrei)
Last ned:

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og den austlege engelske kanal

2016.05.04 13:01
Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal
Last ned:

Uer - Pelagisk snabeluer i irmingerhavet

2016.05.04 13:02
Pelagisk snabeluer i Irmingerhavet
Last ned:

Uer - Snabeluer i Norskehavet og Barentshavet

2016.05.04 13:04
Snabeluer
Last ned:

Uer – vanlig uer

2016.03.31 10:18
Vanlig uer
Last ned:

Vagehval.pdf

2016.03.31 10:19
Vågehval
Last ned:

Øyepål

2016.03.31 10:22
Øyepål
Last ned:

Ål

2016.03.31 10:22
Ål
Last ned:

Oversiktstabeller og kart

2016.05.04 13:05
Last ned: