Hopp til hovedteksten

Her finner du kronikker forfattet av Havforskningsinstituttets medarbeidere. Kronikkene har stått på trykk i ulike medier.

Kronikker - 2013

Publisert: 23.12.2013
Vjatsjeslav_Zilanov_bredde_nett.jpg

Russland tapar i Arktis?

Kronikk i Nordlys, 23.12.13. USA forsøker å ta leiarskapet i Arktis og får openberr støtte frå Nato-landa Noreg, Danmark og Canada. Russiske fiskarar råkast hardast, hevdar russisk fiskeriveteran.

Publisert: 01.01.2014 - Oppdatert: 17.04.2015
Decibel_imr.jpg

Ikke dump i fjord

Kan vi ha verdens mest miljøvennlige gruvedrift samtidig som fjorder brukes som avfallsplass for opptil fem millioner tonn gruveslam per år?

Publisert: 16.12.2013 - Oppdatert: 17.12.2013
Storfangst

Fiskerinæringen har satt sitt merke på makrellen

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 16. desember 2013: Merking og gjenfangst av makrell med RFID-teknologi – radiofrekvens identifisering – er i rivende utvikling, og målet er en forbedring av bestandsvurderinger, forvaltning og utnyttelse av denne dyrebare ressursen. Æren for den positive utviklingen tilfaller i stor grad fiskerinæringen selv.

Publisert: 13.12.2013
Maling_av_hummer1000.jpg

Verdens verste hummerforvaltning?

Kronikk i Dagbladet 12. desember: Forfatter Henning Røed retter, i sin kronikk i Dagbladet 11. desember, kritikk mot Norges forvaltning av hummerbestanden. Kronikken bygger på boken «Fiskehistorier» der Røed blant annet argumenterer for at Norge har verdens verst forvaltede hummerbestand.

Publisert: 13.12.2013
Forde fjord

Enorme mengder gruveslam i Førdefjorden

Kronikk i Bergens Tidende 13. desember 2013: Mange steder er det forbudt å dumpe snø fra bystrøk i fjorden. I Førdefjorden planlegges det utslipp på minst 10.000 tonn gruveslam hver dag i 50 år

Publisert: 11.11.2013
Hav m is.jpg

Torsken har aldri vært lenger nord

Kronikk i Nordlys 11.11.13: Torskebestanden i Barentshavet er rekordstor og trenger stor plass. Varme vannmasser gjør at torsken går lenger nord.

Publisert: 11.10.2013
DSC_0215.JPG

Arven etter Nansen

Kronikk i Fiskeribladet fiskaren 11.10.2013: Dominerende aktører i norsk forskning går sammen for å øke kunnskapen om nordområdene. «Arven etter Nansen» heter initiativet.

Publisert: 03.09.2013
Broen på "G.O. Sars"

Forsvaret hindrer milliardvekst

Kronikk i Aftenposten 03.09: Det har de siste årene vært en sterkt økende etterspørsel fra en rekke aktører etter dybdedata til ikke-navigasjonsformål. Det er Kartverket som har nasjonalt forvaltningsansvar for dybdedata i norske kyst- og havområder. Slike data er primært samlet inn for å lage offisielle sjøkart.

Publisert: 16.08.2013
Baater og hav

Globalisering av havforvaltningen?

Kronikk i FiskeribladetFiskaren 16. august: Havrettsutviklingen frem til 1980-tallet vektla kyststatene rolle i forvaltningen av havene og ressursene der. De siste par tiårene har vi sett et økende antall globale initiativer som også skal bidra til dette. De er oftest forankret i FN-systemet, etablerer nye arenaer og beslutningsprosesser og involverer nye deltakere. Ut av dette kommer det nye normer og regler for hvordan de marine økosystemene og naturressursene der bør og skal forvaltes.

Publisert: 27.05.2013
Lofoten

Verdens mest sårbare fødestue og barnehage?

Kronikk i NRK Ytring 23.mai 2013. Den nye havforskningen fjerner all tvil om at Lofoten og Vesterålen er usedvanlig sårbart for oljeutslipp. Og 70 prosent av fiskeressursene våre kommer derfra. Er det verdt risikoen?  

Publisert: 01.03.2013 - Oppdatert: 04.03.2013
Torsk

Skrei og kysttorsk

Kronikk i Sunnmørsposten 01.03.13. De fire siste årene har det blitt tatt omfattende prøver av gytemoden torsk i Hessafjorden. Fisken har vært på veg til og fra Borgundfjorden, og det er Fiskeridirektoratets regionkontor i Ålesund som tar prøvene. Prøvetakinga fortsetter i år.

Publisert: 01.03.2013
Korund5.jpg

Fisk for utvikling?

Den 8. februar oppnådde man enighet om en global avtale om flaggstatsansvar.  Avtalen, som er forhandlet frem i regi av FN sin matvareorganisasjon, FAO, er den foreløpig siste i en etterhvert lang liste av internasjonale avtaler om fiskeriforvaltning. Utfordringen nå er å få omsatt avtalene i praktisk handling.

Publisert: 25.02.2013 - Oppdatert: 28.02.2013
Isbre_Svalbard_nett.jpg

Lavtrykkenes ferd kan gi klimatiske og økologiske konsekvenser i nord

Lavtrykkenes ferd inn i Barentshavet påvirker havsirkulasjonen og varmetapet fra havet til atmosfæren. Det har klimatiske og økologiske konsekvenser for både Barentshavet lokalt og Arktis regionalt.

Publisert: 13.02.2013 - Oppdatert: 19.02.2013
Fiskebat_i_Lofoten._nett.jpg

Lofoten–Vesterålen – noe helt for seg selv

Kronikk i Aftenposten 12.02.13. Om det er et område som har så stor naturverdi at det ikke bør åpnes for petroleumsvirksomhet, så er det Lofoten–Vesterålen.

Publisert: 12.02.2013 - Oppdatert: 20.02.2013
Tral_rigges_lite.jpg

Ikke noe fiskerieventyr i Polhavet

Kronikk i Aftenposten 12.02.13. Det er usannsynlig at issmeltingen i Arktis endrer mye på fiskemønsteret i nord. Derfor blir det neppe kommersielt fiske i Polhavet på lenge.

Publisert: 31.01.2013 - Oppdatert: 03.12.2013
Tral_i_havet_nett.jpg

Polhavet – et hav uten fiskeri

Det er usannsynlig at den smeltende isen i Arktis vil føre til store endringer i fiskemønsteret i nord. Torsk og hyse har nådd sin nordligste utbredelse, mens uer, lodde og sild kan vandre inn i Polhavet for å beite fordi de er arter som svømmer fritt i vannsøylen. Det blir neppe noe kommersielt fiske i det sentrale Polhavet på mange, mange år.

Publisert: 30.01.2013
Fiskebat_i_Lofoten._nett.jpg

Fem utfordringer for Arktisk råd

Kronikk i Nordlys, 30.01.2013: Arktisk Råd er en suksess. Viktige spørsmål som klimaendringer og skipsfart er grundig analysert. Nå venter nye og mer grunnleggende utfordringer.

Publisert: 11.01.2013
IsfjellGronnland_Ostkyst_ii_044.wide_large.jpg

USA og Havrettskonvensjonen

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren, 11.01.13.

Havrettskonvensjonen bidrar til en internasjonal orden for havene. Den har derfor nesten universell oppslutning. USA, sammen med en håndfull andre stater (bl.a. Venezuela og Iran), har imidlertid ikke sluttet seg til.

Publisert: 14.01.2013
Krillfangst

Krillioner i Sørishavet

Kronikk i Sunnmørsposten 9. januar 2013: Totalt veier krillen i Antarktis om lag det samme som hele jordens befolkning, og høstingspotensialet er betydelig. De siste årene har vi fisket en brøkdel av det som regnes som bærekraftig.

Publisert: 07.01.2013
Vingesnegl

Skjellene dør på USAs vestkyst

Kronikk i Bergens Tidende 5. januar: Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren har økt lenge, og den vil fortsette å øke inntil forbruk av fossilt brensel reduseres betydelig, eller andre mildt sagt omfattende tiltak settes i verk på global skala. Dette temaet assosieres vanligvis med effekter på klima, men CO2 spiller også en sentral rolle i kontroll av havets surhetsgrad .

Publisert: 12.02.2013 - Oppdatert: 20.02.2013
Tral_rigges_lite.jpg

Ikke noe fiskerieventyr i Polhavet

Kronikk i Aftenposten 12.02.13. Det er usannsynlig at issmeltingen i Arktis endrer mye på fiskemønsteret i nord. Derfor blir det neppe kommersielt fiske i Polhavet på lenge.