Hopp til hovedteksten

Risikorapport norsk fiskeoppdrett - 2014

Risikovurdering - norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2–2014

Last ned:

Om rapporten

Havforskningsinstituttet har publisert årlige risikovurderinger av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett siden 2011 på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har lagt vekt på overordnede problemstillinger myndighetene vil ha råd om knyttet til smittespredning, genetisk påvirkning på villfisk, eutrofiering, organisk belastning og utslipp av legemidler.

Kontaktpersoner

Terje Svåsand
994 89 985
Geir Lasse Taranger
901 11 596