Hopp til hovedteksten

Risikorapport norsk fiskeoppdrett - 2010

Risikovurdering - miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett

(Hele rapporten)

Last ned:

Innholdsliste og sammendrag

Last ned:

Kapittel 1 Innledning

Last ned:

Kapittel 4.2 Smittespredning og sykdom

Last ned:

Kapittel 4.6 Næringssalter

Last ned:

Kapittel 4.7 Organisk påvirkning

Last ned:

Kapittel 4.8 Legemidler

Last ned:

Kapittel 4.9 Andre fremmedstoffer

Last ned:

Kapittel 5.1 Smittespredning og sykdom

Last ned:

Kapittel 5.2 Genetisk påvirkning

Last ned:

Kapittel 5.4 Organisk belastning

Last ned:

Kapittel 5.5 Legemidler

Last ned:

Om rapporten

Havforskningsinstituttet har publisert årlige risikovurderinger av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett siden 2011 på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har lagt vekt på overordnede problemstillinger myndighetene vil ha råd om knyttet til smittespredning, genetisk påvirkning på villfisk, eutrofiering, organisk belastning og utslipp av legemidler.

Kontaktpersoner

Terje Svåsand
994 89 985
Geir Lasse Taranger
901 11 596