Hopp til hovedteksten

Rømt oppdrettslaks i vassdrag - rapport fra den nasjonale overvåkingsgruppen

Denne rapporten er skrevet av den nasjonale overvåkingsgruppen for rømt oppdrettslaks. Gruppen ble opprettet i 2014, og den første rapporten ble levert i 2015. Forskere fra Havforskningsinstituttet, NINA, Rådgivende Biologer AS, Uni Research Miljø og Veterinærinstituttet deltar i overvåkingsgruppen. Rapporten bygger også på viktige bidrag fra Skandinavisk Naturovervåkning AS, Ferskvannsbiologen AS og Naturtjenester i Nord AS, som har levert data for drivtellinger i et høyt antall elver. I tillegg har en rekke privatpersoner, organisasjoner og andre bidratt med data og materiale fra de ulike elvene.

Rømt oppdrettslaks i vassdrag - 2015

Rømt oppdrettslaks i vassdrag

Del 1: Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2014. Det nystartete nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks, som er utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet, har tallfestet innslaget av rømt oppdrettslaks i 140 vassdrag i 2014.

Del 2: Grunnlagsmaterialet for denne rapporten er vist i detalj i de vassdragsvise rapportene som foreligger i nedlastbare fylkesvise filer. (Se under)

Last ned: