Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2017

SI ARCTIC/Arctic Ecosystem Survey Toktrapport nr. 1 2017

This survey was the third SI_ARCTIC survey. While the surveys in 2014 and 2015 were three weeks combination surveys of SI_ARCTIC and the Barents Sea Ecosystem survey, the 2016 survey was a two week SI_ARCTIC survey.

2017.07.05 14:20
Last ned:

Sjøteste tråler til reketoktet i 2017 Toktrapport nr. 2 - 2017

Oppgaver på toktet
1)    Sjøtesting av alle Campelen-tråler som skal være med på reketoktet i januar 2017.
2)    Filme standard rigging og Nordsjørigging under tråling.
3)    Identifisere sted for sjøtesting i Skagerrak (dansk sone).
4)    Tråle med standard rigging på bløtbunn i Skagerrak.
5)    Teste ut fiskelab’en på Kristine Bonnevie og sjekke at alt er i orden til reketoktet i januar 2017.
 

2017.08.23 11:47
Last ned:

Blåkveitetokt 07.08.-02.09.17 med FF Árni Friðriksson – Toktrapport nr. 3-2017

Rapport fra HIs tokt med FF Árni Friðriksson aug./sept. 2017 for å undersøke den voksne delen av blåkveitebestanden. 97 lokaliteter ble valgt ut for bunntråling langs Eggakanten og 14 bunntrålstasjoner allokert tilfeldig til lokaliteter i Bjørnøyrenna. Pga. få uer-liknende observasjoner på ekkoloddet ble det kun gjennomført 5 flytetråltrekk. 

2017.09.29 11:15
Last ned:

Cruise report from the International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas (IESSNS) Toktrapport nr. 4 - 2017

Cruise report from the International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas (IESSNS) with MV ”Kings Bay”, MV “Vendla”, MV “Tróndur í Gøtu”, MV “Finnur Fríði” and RV “Árni Friðriksson”, 3rd of July – 4th of August 2017

2017.08.30 13:08
Makrell
Last ned:

Cruise report SI_ARCTIC/Arctic Ecosystem Survey Toktrapport nr. 5 - 2017

The survey was a combination of SI_ARCTIC and the Arctic Ecosystem survey. Regarding SI_ARCTIC, it was the fourth and last survey. The main goal of the survey was:
• To conduct baseline investigations of the marine ecosystem in the deeper basin north of Svalbard
• Diet investigations of harp seals
• Extend the investigations/sampling in the marginal ice zone, above the deeper basins, and further east than earlier years
• Obtain data for evaluating inter-annual variations 2014-2017
• To conduct annual monitoring of the slope and shallower areas as part of the Arctic Ecosystem survey.

2017.10.06 13:33
Last ned:

Mareano-tokt 2017-112 "G.O. Sars" 15.8 – 31.8, 2017 - Toktrapport Nr. 6 2017

Foreliggende Mareano-tokt er for Barentshavet øst rettet mot innsamling av videodata. Det skyldes at videodata kan foreligge raskere i ferdig opparbeidet form enn fysisk innsamlede faunadata, og derfor ønskes prioritert i forbindelse med den pågående revisjonen av forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten. Toktet startet imidlertid i transektet Nordkapp–Sørkapp, boksene 1, 4 og 5, der det ble utført datainnsamling fra 22 video- og tre fullstasjoner (fysisk innsamling inkl. video) som gjensto fra foregående Mareano-tokt i mars 2017. I påvente av bedre vær over et døgns tid ble det likevel foretatt innsamling av prøver fra én fullstasjon i Barentshavet øst, mens det her ble innsamlet materiale fra 58 stasjoner med kun videodata. Nytt for Mareano var at det i Barentshavet øst ble det tatt én grabbprøve på hver videostasjon for verifisering av bunnsubstrat (NGU).

2018.01.17 13:24
Last ned:

Mareano-tokt 2017-115 "G.O. Sars" 21.10 – 17.11, 2017 - Toktrapport Nr. 7 - 2017

Foreliggende tokt var opprinnelig planlagt gjennomført i sin helhet i Barentshavet øst. Toktet ble imidlertid avbrutt den 27.10 pga. at G.O.Sars ble bedt om å delta i leteaksjonen etter helikopterulykken i Isfjorden på Svalbard. Straks skipet ble fristilt fra leteaksjonen startet toktets andre del fra Longyearbyen den 8.11. På grunn av dårlig vær med lang transportetappe ble planen om å samle inn data fra Barentshavet øst også i toktets andre del vurdert ikke å være hensiktsmessig pga. kun 1–2 døgn i feltområdet.

2018.01.17 13:27
Last ned:

Distribution and abundance of Norwegian spring-spawning herring during the spawning season in 2017 (Toktrapport nr. 8-2017)

During the period 13-25th of February 2017 the spawning grounds from Møre (62ºN) to the borderline Troms-Finnmark at Tromsøflaket (71º) were covered acoustically by the commercial vessels MS Eros, MS  Kings Bay and MS Vendla. 

2018.04.06 10:13
Last ned: