Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2017

SI ARCTIC/Arctic Ecosystem Survey Toktrapport nr. 1 2017

This survey was the third SI_ARCTIC survey. While the surveys in 2014 and 2015 were three weeks combination surveys of SI_ARCTIC and the Barents Sea Ecosystem survey, the 2016 survey was a two week SI_ARCTIC survey.

2017.07.05 14:20
Last ned:

Sjøteste tråler til reketoktet i 2017 - Toktrapport nr. 2-2017

1)    Testing av alle Campelen-tråler til reketoktet i januar 2017.
2)    Filme standard rigging og nordsjørigging under tråling.
3)    Identifisere sted for sjøtesting i Skagerrak (dansk sone).
4)    Tråle med standard rigging på bløtbunn i Skagerrak.
5)    Teste ut fiskelab-en på Kristine Bonnevie - at alt er i orden til januartoktet.
 

2017.08.23 11:47
Last ned:

Blåkveitetokt 07.08.-02.09.17 med FF Árni Friðriksson – Toktrapport nr. 3-2017

Rapport fra HIs tokt med FF Árni Friðriksson aug./sept. 2017 for å undersøke den voksne delen av blåkveitebestanden. 97 lokaliteter ble valgt ut for bunntråling langs Eggakanten og 14 bunntrålstasjoner allokert tilfeldig til lokaliteter i Bjørnøyrenna. Pga. få uer-liknende observasjoner på ekkoloddet ble det kun gjennomført 5 flytetråltrekk. 

2017.09.29 11:15
Last ned:

Cruise report from the International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas (IESSNS) Toktrapport nr. 4 - 2017

Cruise report from the International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas (IESSNS) with MV ”Kings Bay”, MV “Vendla”, MV “Tróndur í Gøtu”, MV “Finnur Fríði” and RV “Árni Friðriksson”, 3rd of July – 4th of August 2017

2017.08.30 13:08
Makrell
Last ned:

Cruise report SI_ARCTIC/Arctic Ecosystem Survey Toktrapport nr. 5 - 2017

The survey was a combination of SI_ARCTIC and the Arctic Ecosystem survey. This was the fourth and last SI_ARCTIC survey. The main goals:
• Conduct baseline investigations of the marine ecosystem in the deeper basin north of Svalbard / • Diet investigations of harp seals / • Obtain data for evaluating inter-annual variations 2014-2017 / • To conduct annual monitoring of the slope and shallower areas as part of the Arctic Ecosystem survey.

2017.10.06 13:33
Last ned:

Mareano-tokt 2017-112 "G.O. Sars" 15.8.–31.8.17 - Toktrapport nr. 6-2017

Mareano-tokt for Barentshavet øst rettet mot innsamling av videodata. Videodata kan foreligge raskere i ferdig opparbeidet form enn fysisk innsamlede faunadata, og ønskes prioritert ifm. pågående revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten. Toktet startet i transektet Nordkapp–Sørkapp, boksene 1, 4 og 5. Datainnsamling fra 22 video- og tre fullstasjoner (fysisk innsamling inkl. video) som gjensto fra Mareano-tokt i mars 2017. 

2018.01.17 13:24
Last ned:

Mareano-tokt 2017-115 "G.O. Sars" 21.10.–17.11.17 - Toktrapport Nr. 7-2017

Toktet var opprinnelig planlagt gjennomført i Barentshavet øst, men ble avbrutt 27.10. da "G.O. Sars" ble bedt om å delta i leteaksjonen etter helikopterulykken i Isfjorden på Svalbard. Da skipet ble fristilt fra leteaksjonen startet toktets andre del fra Longyearbyen den 8.11. Pga. dårlig vær med lang transportetappe, ble planen om å samle inn data fra Barentshavet øst også i toktets andre del vurdert ikke å være hensiktsmessig pga. kun 1–2 døgn i feltområdet.

2018.01.17 13:27
Last ned:

Distribution and abundance of Norwegian spring-spawning herring during the spawning season in 2017 (Toktrapport nr. 8-2017)

During the period 13-25th of February 2017 the spawning grounds from Møre (62ºN) to the borderline Troms-Finnmark at Tromsøflaket (71º) were covered acoustically by the commercial vessels MS Eros, MS  Kings Bay and MS Vendla. 

2018.04.06 10:13
Last ned:

Antarctic krill and ecosystem monitoring survey off the South Orkney Islands in 2017

This report presents the results from the seventh of the annual survey seasons (2017) off the South Orkney Islands including results from continuous acoustic recordings, trawl station data and krill predator sighting data collected during daylight hours along the transects. 

2019.05.15 12:16
Last ned: