Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2017

SI ARCTIC/Arctic Ecosystem Survey Toktrapport nr. 1 2017

This survey was the third SI_ARCTIC survey. While the surveys in 2014 and 2015 were three weeks combination surveys of SI_ARCTIC and the Barents Sea Ecosystem survey, the 2016 survey was a two week SI_ARCTIC survey.

Last ned:

Sjøteste tråler til reketoktet i 2017 Toktrapport nr. 2 - 2017

Oppgaver på toktet
1)    Sjøtesting av alle Campelen-tråler som skal være med på reketoktet i januar 2017.
2)    Filme standard rigging og Nordsjørigging under tråling.
3)    Identifisere sted for sjøtesting i Skagerrak (dansk sone).
4)    Tråle med standard rigging på bløtbunn i Skagerrak.
5)    Teste ut fiskelab’en på Kristine Bonnevie og sjekke at alt er i orden til reketoktet i januar 2017.
 

Last ned:

Blåkveitetokt 07.08.-02.09.17 med FF Árni Friðriksson – Toktrapport nr. 3-2017

Rapport fra HIs tokt med FF Árni Friðriksson aug./sept. 2017 for å undersøke den voksne delen av blåkveitebestanden. 97 lokaliteter ble valgt ut for bunntråling langs Eggakanten og 14 bunntrålstasjoner allokert tilfeldig til lokaliteter i Bjørnøyrenna. Pga. få uer-liknende observasjoner på ekkoloddet ble det kun gjennomført 5 flytetråltrekk. 

Last ned:

Cruise report from the International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas (IESSNS) Toktrapport nr. 4 - 2017

Cruise report from the International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas (IESSNS) with MV ”Kings Bay”, MV “Vendla”, MV “Tróndur í Gøtu”, MV “Finnur Fríði” and RV “Árni Friðriksson”, 3rd of July – 4th of August 2017

Last ned:

Cruise report SI_ARCTIC/Arctic Ecosystem Survey Toktrapport nr. 5 - 2017

The survey was a combination of SI_ARCTIC and the Arctic Ecosystem survey. Regarding SI_ARCTIC, it was the fourth and last survey. The main goal of the survey was:
• To conduct baseline investigations of the marine ecosystem in the deeper basin north of Svalbard
• Diet investigations of harp seals
• Extend the investigations/sampling in the marginal ice zone, above the deeper basins, and further east than earlier years
• Obtain data for evaluating inter-annual variations 2014-2017
• To conduct annual monitoring of the slope and shallower areas as part of the Arctic Ecosystem survey.

Last ned: