Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2019

Reketokt i Skagerrak og Norskerenna (Toktrapport nr. 1–2019)

Havforskningsinstituttet har siden 1984 gjennomført et årlig bunntråltokt etter dypvannsreke (Pandalus borealis) i Skagerrak og Norskerenna for å overvåke rekebestanden og samle inn data på utbredelse, antall, biomasse, rekruttering og demografi. 

2019.01.25 14:50
Last ned: