Hopp til hovedteksten
Merder
Utskriftsvennlig versjon

Rådgiving - akvakultur

Havforskningsinstituttet skal være en sentral rådgiver for forvaltningen innen akvakultur. Forskning og rådgiving skal fremskaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget og gi forskningsbaserte råd for å sikre en bærekraftig produksjon innenfor akseptable rammer.

Både det langsiktige og grunnleggende vektlegges i forskningsprofilen. Til grunn for all rådgiving skal det ligge grundig, relevant forskning der habilitetshensyn blir ivaretatt. Målet er å kombinere resultater fra eksprementelt arbeid, feltdata og modellering til å gi råd om rammer og muligheter for norsk akvakulturaktvitet.

Lakselus

Merder: 

 Akvakulturrelatert virksomhet

Rømt laks

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett

Risikorapport om oppdrettsnæringen

I rapporten ”Risikovurdering – miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett” vurderes smittespredning, genetisk påvirkning på villfisk, samt utslipp av næringssalter, organisk materiale og legemidler. Vurderingene er gjort opp mot de overordnede målene Fiskeri- og kystdepartementet har definert i ”Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring” fra 2009.

Forslag til førstegenerasjons målemetode for miljøeffekt

Havforskningsinstituttet har sammen med Veterinærinstituttet utarbeidet forslag til førstegenerasjons målemetode for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn til genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende laksefiskbestander.

Les rapporten