Hopp til hovedteksten
Vannstj_Foto_OPaulsen.jpg
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Annen rådgivning

Havforskningsinstituttet skal gi råd til Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, andre myndigheter, fiskerinæringen og annen næringsvirksomhet i spørsmål som angår forvaltning av havets og kystens biologiske ressurser og miljø.

Forskningen som utføres ved Havforskningsinstituttet er miljøforskning. Instituttet leverer i stadig større grad råd råd til miljømyndighetene og til Mattilsynet, det siste først og fremst relatert til akvakultursaker. I spørsmål knyttet til utbyggingssaker i marine områder er Havforskningsinstituttet høringsinstans. Eksempel på slike saker er søknader om seismisk skyting og legging av kabler i sjø.