Hopp til hovedteksten

Seismikk - Oktober

Publisert: 15.10.2013

Høring - Søknad om forskningstokt i NEØS av Barentshavet med det russiske forskningsfartøyet RV "Academic Lazarev"

Vitenskapelig undersøkelse med forskningsfartøyet FF "Academic Lazarev" i norsk økonomisk sone av Barentshavet, svar 14.10.2013
Vurdering og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som omsøkt.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).