Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Searcher Seismic Pty Ltd, SS15001, melding, 20. mars. 2015

Vurdering/ Tilråding *: Området det søkes for ligger nærme gytefelt for hyse, gyting fra primo mars til ultimo juni. Dette gytefeltet er noe usikkert og gytetopp antas å være passert dersom undersøkelsens oppstart skjer først ultimo april, dette gjelder blokkene 7120/6, 7, 8, 9, 10, 11. Ved seismikkaktivitet i blokkene 7120/6, 7, 8, 9, 10, 11 før medio mai bør det etterstrebes at aktiviteten starter i vest og senere går mot øst der gytefeltet for hyse befinner seg. For blokkene 7121/4, 7, 9, 10, 11, 12 og 7122/7 bør der ikke være seismikk aktivitet før etter medio mai. Utover dette har vi ingen merknader på resursbiologisk grunnlag til undersøkelsen.

Vår ref. 2015/400-1
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Searcher Seismic Pty Ltd, Paul Miller.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Searcher Seismic Pty Ltd, BGP Prospector.
Type: Ordinær seismisk undersøkelse 3D.
Kilde: Luftkanon: 2 stk. 65,6liter (4000 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000psi)
Kabler: 12; 8m.
Område: Barentshavet, jamfør kart i søknad
Tid: Fra 16.04.2015. til 31.08.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt (20nmi) og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).