Hopp til hovedteksten
Lindesnes Fyr. Foto: Øystein Paulsen
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Forvaltningsplaner

Regjeringen har lagt frem helhetlige forvaltningsplaner for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. Siktemålet er at disse skal medvirke til en bærekraftig forvaltning av disse havområdene.

I forvaltningsplan Barentshavet klargjøres de overordnede rammene for eksisterende og ny virksomhet i havområdet, og det legges til rette for sameksistens mellom næringer som fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet.

I forvaltningen av Norskehavet ligger det betydelige utfordringer, særlig knyttet til effekter av klimaendringer og forsuring av havet, overbeskatning av enkelte fiskebestander, risiko for akutt forurensning, nedgang i sjøfuglbestander og behovet for bevaring av korallområder.

Nordsjøen–Skagerrak er vårt mest intensivt utnyttede havområde og et av verdens mest trafikkerte seilingsområder. Utfordringene er knyttet til miljøgifter og forsøpling, og flere sjøfuglbestander og enkelte fiskebestander er i dårlig forfatning. Videre gir klimaendringer og havforsuring nye utfordringer som gjør det nødvendig å ha et langsiktig perspektiv i forvaltningen.