Hopp til hovedteksten

Høringsuttalelser er vitenskapelige råd til myndigheter, næring og samfunn.

Høringsuttalelser - 2010

Kommentarer til forslag om utvidelse av tfo-området 2010

Vi viser til brev av 11. desember 2009 der Havforskningsinstituttet blir bedt om å vurdere miljøaspektene samt instituttets ansvarsområde i forhold til den foreslåtte utvidelsen av TFO-området i 2010. Det foreliggende gir en vurdering av miljø og ressursforholdene i de foreslåtte områdene, og gir råd om de ulike blokkene kan anbefales åpnet eller ikke, samt ytterligere tiltak som bør settes i verk i de enkelte områdene.

2010.02.19 15:12
Last ned: