Hopp til hovedteksten

Høringsuttalelser er vitenskapelige råd til myndigheter, næring og samfunn.

Høringsuttalelser - 2011

Høring - Vurdering av foreslåtte TFO-områder i 2012

2011.12.08 12:56
Last ned:

Høring Repparfjorden: Reguleringsplan planlagt gruvedrift - Nussir og Ulveryggen

Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune

2012.01.12 13:43
Last ned:

Nr. 24: Notat til Fiskeridirektoratet:informasjon om Førdefjorden ang. mulig gruvedrift i Engebø

Notat til Fiskeridirektoratet: Ny viktig informasjon om Førdefjorden i anledning mulig gruvedrift i Engebø

2012.01.12 13:45
Last ned:

Nr. 25: Høringsuttalelse - etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea

Høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet vedrørende søknad fra Store Norske Spitsbergen Grubekompani om etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea

2012.01.12 13:47
Last ned: