Hopp til hovedteksten

Høringsuttalelser er vitenskapelige råd til myndigheter, næring og samfunn.

Høringsuttalelser - 2013

Høringsgsvar - endringer i bioteknologiloven og genteknologiloven

Innspill på høringsnotat: "Endringer i bioteknologiloven og genteknolo.giloven" fra Havforskningsinstituttet

Last ned:

Høyringssvar grøne oppdrettsløyve

Last ned:

Høringssvar Hardangerfjordforskrifta

Last ned:

Høringssvar Kvalitetsnorm for villaks

Last ned: