Hopp til hovedteksten

Høringsuttalelser er vitenskapelige råd til myndigheter, næring og samfunn.

Høringsuttalelser - 2013

Høringsgsvar - endringer i bioteknologiloven og genteknologiloven

Innspill på høringsnotat: "Endringer i bioteknologiloven og genteknolo.giloven" fra Havforskningsinstituttet

2013.10.15 13:33
Last ned:

Høyringssvar grøne oppdrettsløyve

2013.04.19 11:07
Last ned:

Høringssvar Hardangerfjordforskrifta

2013.04.19 12:15
Last ned:

Høringssvar Kvalitetsnorm for villaks

2013.04.19 12:16
Last ned: