Hopp til hovedteksten

Høringsuttalelser er vitenskapelige råd til myndigheter, næring og samfunn.

Høringsuttalelser - 2014

Utfisking av rømt oppdrettsfisk

Last ned:

Høring - forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjon

Havforskningsinstituttet har vurdert den enkelte blokk som er foreslått utlyst i forhold til ny sammenstilt informasjon om fiskeressurser.

Last ned:

Høringsuttalelse rullerende MTB

Akvakultur: Høring av forslag om videreutvikling av produksjonsbegrensningssystemet (MTB).

Last ned: