Hopp til hovedteksten

Høringsuttalelser er vitenskapelige råd til myndigheter, næring og samfunn.

Høringsuttalelser - 2014

Utfisking av rømt oppdrettsfisk

2014.11.03 10:08
Last ned:

Høring - forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjon

Havforskningsinstituttet har vurdert den enkelte blokk som er foreslått utlyst i forhold til ny sammenstilt informasjon om fiskeressurser.

2015.08.27 12:30
Last ned:

Høringsuttalelse rullerende MTB

Akvakultur: Høring av forslag om videreutvikling av produksjonsbegrensningssystemet (MTB).

2014.03.20 15:25
Last ned:

Tilleggsundersøkelser for Engebøprosjektet

2016.11.28 09:22
Last ned: