Hopp til hovedteksten
Trålpose med fangst.

ICES-råd på arktiske bestander

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite, kysttorsk nord for 62 grader nord, snabeluer og vanlig uer.
 

les mer

ICES-råd for bestander i Nordsjøen

ICES gir nå råd for hvor mye fisk det er forsvarlig å høste fra Nordsjøen i 2011. De viktigste nordsjøbestandene for Norge er nordsjøsild, torsk, øyepål, hyse og sei.

les mer

ICES-råd på lodde, kolmule, makrell og norsk vårgytende sild

Kvoterådene for 2011 fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene norsk vårgytende sild, makrell, vestlig taggmakrell og kolmule.

les mer