Hopp til hovedteksten
Vendla i Bjørnefjorden

ICES-råd for bestandene i Nordsjøen

Dette er sammendrag av ICES sine anbefalinger for bestandene i Nordsjøen for 2016.

les mer

Kvoteråd fra ICES for arktiske bestander for 2016

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei og kysttorsk nord for 62° nord. Kvoterådet for blåkveite vil komme i september 2016, dette på grunn av at metoderevisjonen for denne bestanden fortsatt pågår. Det blir ikke gitt nye råd for snabeluer og vanlig uer i år. Rådet for lodde i Barentshavet blir som vanlig gitt i oktober.


 

les mer

ICES-råd for norsk vårgytende sild, kolmule, makrell og hestmakrell

Kvoterådene fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene norsk vårgytende sild, kolmule, makrell, vestlig hestmakrell og hestmakrell i Nordsjøen. Kvoterådet for lodde i Barentshavet kom 8. oktober, og rådet for reke kom 13. oktober.

les mer