Hopp til hovedteksten
Sildefangst

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2018: 384 197 tonn
Anbefalt kvote 2017: 437 364 tonn
Avtalt kvote 2017: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 805 142 tonn)

les mer

Makrell

Anbefalt kvote 2018: 550 948 tonn
Anbefalt kvote 2017: 857 185 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 1 178 880 tonn)

les mer

Kolmule

Anbefalt kvote 2018: 1 387 872 tonn
Anbefalt kvote 2017: 1 342 330 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 559 400 tonn)

les mer

Vestlig hestmakrell

Anbefalt kvote 2018: 117 070 tonn
Anbefalt kvote 2017: 69 187 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 95 500 tonn)

les mer

Hestmakrell i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2018: 17 517 tonn
Anbefalt kvote 2017: 18 247 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin kvote er 18 247 tonn)

les mer