Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.1: Tidsserier for temperatur, målt som varmeinnhold i det atlantiske vannet sør for den arktiske fronten i Norskehavet for årene 1951-2017. Verdiene er vist som avvik fra langtidsgjennomsnittet (kilde: Havforskningsinstituttet http://www.imr.no/temasider/klima/klimastatus/norskehavet/norskehavet_2/nb-no og (ICES, 2019b).
Figur tmp0zeukf_html_1e130f496151957b.png