Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.2: Oversikt over stasjoner dekket av MAREANO programmet i perioden 2006 til 2017. Stiplet linje markerer inndeling i stasjoner fra Norskehavet og Barentshavet. Stasjoner innenfor grunnlinjen er definert som kyst og utenfor åpent hav.
Figur tmp0zeukf_html_3226cd7059dabae.jpg