Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.7: Oversikt over publikasjoner som omhandler mikroplast i biota fra det nordiske området hvor Barentshavet inngår frem til 2017. Figur modifisert fra (Bråte, et al., 2017). For de spesifikke dataene som ligger bak informasjonen i sirklene i figurene henvises til nevnte rapporten for mer detaljer. Øverst: Mikroplaststudier på torsk fra det nordiske området frem til 2017. Nederst: Studier på evertebrater fra det nordiske området frem til 2017.
Figur tmp0zeukf_html_99d92065858acd44.jpg