Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.6. Mikroplast i sediment fra den sentrale Nordsjøen, den nordlige Nordsjøen og Barentshavet oppgitt som antall mikroplastpartikler per kg tørt sediment. Bokser viser gjennomsnittskonsentrasjon, mens strekene viser variasjonen i målingene. Figuren er tatt fra (Miljødirektoratet, 2018).
Figur tmp0zeukf_html_e3d85d509504d5fd.png