Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.1. Skjematisk oversikt over den sirkulære bølgebevegelsen for bølger på dypt vann. Bølgens forplantningsretning er mot høyre (1), differansen mellom bølgetopp (2) og bølgedal (3) angir bølgehøyden, mens lengden mellom bølgetoppene angir bølgelengden. Kilde: http://teachersinstitute.yale.edu/curriculum/units/2008/5/08.05.06.x.html
Figur tmpwuxlAI_html_336045e921333c8c.gif