Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8.9. 95 %tiler av modellert temperatur i 2 m dyp basert på døgnmidler for perioden 2013 – 2016 fra Norkyst800 (800 x 800 m romlig oppløsning).
Figur tmpwuxlAI_html_5b76ba8acf99af76.png