Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8.7.Midlere modellert temperatur i 20 m dyp basert på døgnmidler for perioden 2013 – 2016 fra Norkyst800 (800 x 800 m romlig oppløsning).
Figur tmpwuxlAI_html_622fad40252e952f.png