Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8.2.Midlere modellert strømhastighet i 50 m dyp basert på timesverdier for perioden oktober 2010 – september 2011 fra Norkyst800 (800 x 800 m romlig oppløsning).
Figur tmpwuxlAI_html_87f4dc5149865713.png