Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.5. Frekvenstabell for signifikant bølgehøyde (vertikalaksen) og bølgeperiode (horisontalaksen) for timesverdier fra ett punkt på Vøringplatået (merket med sort punkt i Figur 3.2-3.4) basert på operasjonelle varsler fra Meteorologisk institutt sin WAM-4km modell for hele 2018. Fargene angir hvor ofte (i %) kombinasjonen av signifikant bølgehøyde (m) og bølgeperiode (s) som oppstod på denne lokaliteten.
Figur tmpwuxlAI_html_926f0cd9a72e9e70.png