Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.2. Median sign. bølgehøyde basert på operasjonelle varsler fra Meteorologisk institutt sin WAM-4km modell for hele 2018. De sorte linjene angir dybdekonturene 100, 200, 500, 1000 og 2000m.
Figur tmpwuxlAI_html_c5b31b1bb5fb83b6.png