Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8.4.5 %tiler av modellert temperatur i 20 m dyp basert på døgnmidler for perioden 2013 – 2016 fra Norkyst800 (800 x 800 m romlig oppløsning).
Figur tmpwuxlAI_html_c8b8f162857426f7.png