Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8.6.Midlere modellert temperatur i 2 m dyp basert på døgnmidler for perioden 2013 – 2016 fra Norkyst800 (800 x 800 m romlig oppløsning).
Figur tmpwuxlAI_html_ef7e858c090ac9db.png