Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8.3.95 %tiler av modellert strømhastighet i 50 m dyp midlet over timesverdier for vinterhalvåret oktober 2010 – mars 2011 fra Norkyst800 (800 x 800 m romlig oppløsning).
Figur tmpwuxlAI_html_f2cfc371eac3ee6e.png