Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.2. Kjente gyteområder for Norsk Vårgytende sild og Norsk-Arktisk torsk – skrei – fra Vikebø et al. (2019). Merk at figuren ikke angir hvor stor andel av gytingen som foregår på de ulike lokaliteter.
Figur tmpwuxlAI_html_f8d4cdb2c55b116f.jpg