Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7.2 Vandringsruter for en rekke satellittmerket knølhval langs kysten som blant annet følger beitevandring til sild (www.hi.no/en/hi/forskning/research-data-1/whale-tracking).
Figur tmpuTrE_f_html_d823efad08908fd2.png