Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7.3 Antall sjøpattedyrarter som kan forekomme innenfor ulike havområder. Rutenettet er i en oppløsning på 0.5° Lon x 0.25° Lat. Data er hentet fra https://www.imr.no/forskning/forskningsdata/karttjenester/nb-no
Figur tmpuTrE_f_html_d9e74cd69813661e.png