Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7.4 Hårfellingslokaliteter til steinkobbe (venstre) og kastelokaliteter til havert (høyre) langs Norskekysten. Data er sammenstilt fra tellinger som utføres jevnlig av Havforskningsinstituttet.
Figur tmpuTrE_f_html_e1a930ce7878de19.png