Figur

Figur 2.2 Antall forskrivninger av ulike avlusningsmidler for hvert produksjonsområde for hvert kvartal for 2018. Data fra Mattilsynet (VetReg).
Figur tmptP80QJ_html_7db30f9ab1d3ab84.png