Figur

Figur 1.3 Den geografiske avgrensingen av de 13 produksjonsområdene fra Svenskegrensen til Øst-Finnmark (PO1
Figur tmpAOSfb0_html_5362673d6ed224fd.png