Figur

Figur 3.12 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 11 (PO11), Kvaløya til Loppa.
Figur tmphfU9SY_html_20ef8d055e4986f.png