Figur

Figur 3.11 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 10 (PO10), Andøya til Senja.
Figur tmphfU9SY_html_34fcba8f5013bf80.png